Hvad er Tankefeltterapi

TFT punkter

Tankefeltterapi (TFT) og emotional frihedsteknik (EFT) er en simpel metode for hurtig behandling af de fleste psykologiske problemer, herunder fobier, traumer, angsttilstande, afhængighed, depressioner, stress, sorg og flere fysiske problemer bl.a. smerter.

I tankefeltterapi arbejdes der ligesom i zoneterapi, også udfra den grundlæggende viden om kinesisk medicin. Udfra kroppens meridianbaner og akupunkturpunkter, kroppens energisystem.

Da der er en forbindelse mellem vores tanker, følelser og kroppen, kan der ved ubalance og forstyrrelse i kroppens energistrømme, ikke bare opstå fysiske symptomer, men også følelsesmæssig ubalancer.

Negative og fastlåste følelser, kan låse os fast I en sådan grad, at de står I vejen for vores velbefindende, gode helbred og går ud over vores hverdag.

Med tankefeltterapi kombineres psykologisk samtale, samtidig med at meridianbanerne stimuleres. Der fokuseres på den negative følelse/ problemet, mens der bankes let med 2 fingre på specifikke akupunkturpunkter. Bankningen sender strømme af energi og kan rebalancere kroppens energisystem. Et fastlåst negativt tankemønster/ ubehag kan herved opløses. Man kan herigennem opleve en ændring i tankemønster, og se mere positivt på sin situation.

Tankefeltterapi er en del af en helhedsbehandling som kombineres med zoneterapi. Endvidere kan indgå skyggevejledning. En helhedsbehandling tilrettelægges individuelt og ud fra dine behov, og er ofte et forløb over 5-7 gange.